Pakalpojumu klāsts

SIA “CALEO” ir noslēdzis 17.04.2023. līgumu Nr. SKV-L-2023/231 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.